Číslo časopisu 14/2017

Nová PP fólie pro samolepicí etikety

Nejmladší novinkou v sortimentu fólií pro samolepicí etikety společnosti Herma je polypropylenová matně bílá tc fólie (druh 875). Speciálně upravený povrch fólie zajišťuje...

POET dokáže vyrábět elektřinu z plastových odpadů

Australská firma POET představila netradiční postup výroby elektřiny a hnojiv z plastových odpadů. Technologie funguje na principu anaerobního zkvašení a v současné době je ve...

Kraiburg začal vyrábět dětské brýle z TPE

Firma Kraiburg TPE vyvinula ve spolupráci s belgickou firmou Pyke velmi ergonomické a ke kůži šetrné sluneční brýle Baby Pyke pro kojence a batolata. Nové sluneční brýle jsou...

PP kopolymery pro tenkostěnné balení

Společnost Sabic rozšířila své špičkové portfolio PP materiálů o dva nové kopolymery PP, které jsou velmi tekuté a mají dobrou rázovou houževnatost. Jsou určeny pro technologii...

Elektrárna, která se otáčí za sluncem

Business Park Benátky, s. r. o., už desátým rokem provozuje v areálu firmy Carborundum Electrite, a. s., fotovoltaickou elektrárnu s pohyblivými panely. „Kupodivu to jde zatím...

Praha hostila výroční konferenci GIE

Na sklonku června proběhla v Praze 15. výroční konference Gas Infrastructure Europe (GIE). Tato nezávislá nezisková organizace se sídlem v Bruselu sdružuje evropské provozovatele...

Stanovisko ČEPS, a. s., k tzv. zimnímu balíčku

Společnost ČEPS, a. s., se dlouhodobě hlásí k myšlenkám evropské spolupráce na poli energetiky a vnímá její výhody. Kdo jiný než subjekt provozující přenosovou soustavu ve středu...

Česko, Slovensko, Maďarsko a Polsko se zúčastní projektu reaktoru MBIR

Výzkumné ústavy a firmy ze zemí Visegrádské čtyřky (ČR, Slovensko, Maďarsko a Polsko) se budou podílet na výzkumné práci v mezinárodním výzkumném centru, které vznikne v Rusku...

POD ČAROU

Vzpomenete si ještě na plošnou plynofika- ci – jeden z energetických i teplárenských fenoménů přelomu XX. a XXI. století? Stát mj. dotoval obce cca 6 mld. Kč. Cíl byl bohulibý:...

Tisknout a nanášet materiály s nejrůznějšími funkčními vlastnostmi…

Jsem původní profesí analytický chemik. Ve své práci jsem dosáhl určitých výsledků, na jejichž základě jsem dostal nabídku ke spolupráci v týmu od bývalé vedoucí prof. Kaplanové...

EMO Hannover 2017 opět fórem trendů ve výrobní technice

Rok 2017 je rokem veletrhu EMO. Vedoucí světový veletrh kovoobrábění se uskuteční po čtyřleté přestávce opět v Hannoveru od 18. do 23. září 2017. „Výrobci výrobní techniky z...

Výzkum a inovace v EU

Shift2Rail – udělení grantů 2017 Společný podnik pro výzkum a inovace v oblasti železniční dopravy Shift2Rail Joint Undertaking (S2R JU) dokončil proces hodnocení a udělil granty...

Tajemství vysokého nasazení zaměstnanců spočívá ve vnitřních hodnotách manažerů

V naprosté většině firem a organizací chodí lidé jen tak do práce, aby si odnesli výplatu na zaplacení účtů a pokrytí svých potřeb. Míra vnitřního nasazení je nízká a výsledky...

Z nové nabídky společnosti seco

Renomovaná švédská společnost SECO TOOLS AB investuje každoročně 10 % svých tržeb do výzkumu a vývoje s cílem reagovat odpovídajícím způsobem na výzvy současného obrábění....

Projekt energetické naděje

Před rokem byla v Dubrovníku oficiálně založena iniciativa nazvaná Tři moře, jejímiž iniciátory jsou Chorvatsko a Polsko. Než americký prezident Donald Trump navštívil její...

Smart City Index: Hodnocení chytrých strategií měst

První systematickou studii chytrých strategií měst v takovém měřítku vypracovala nejstarší a nejprestižnější evropská konzultační společnost založená v Německu již v r. 1967. Byla...

Editorial

Je dobře známo, že mnoho průmyslových odvětví se u nás již delší čas potýká s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků. Tento deficit se proto zákonitě stal i politickým tématem....

Medaili Alfreda E. Hunta za nejlepší článek v oboru tribologie poprvé v historii získali výzkumníci z ÚK VUT

Velký mezinárodní úspěch zaznamenali profesor Martin Hartl, profesor Ivan Křupka a doktor Petr Šperka z Ústavu konstruování Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně. Za svoji...

POWTECH 2017: od makro po nano

Právě zde sehrávají významnou či dokonce klíčovou roli mechanické technologie. Prášky, granuláty a sypké hmoty jsou součástí nespočetných produktů každodenního života. Například v...

Bednáři Plzeňského Prazdroje chtějí na seznam UNESCO

Osmičlenná parta pivovarských bednářů z Plzeňského Prazdroje, která je poslední pokračovatelkou tohoto slavného řemesla spadajícího pod některý z pivovarů, usiluje o zapsání na...

MŽ P ČR prodlužuje dotační výzvu na protismogové akční plány

Až do 20. října 2017 mohou hejtmani a starostové dvou stovek obcí žádat o finanční podporu na urychlení protismogových opatření. Ministerstvo životního prostředí ČR prodlužuje...

Ocenění pro mladé lidi se zájmem o energetiku

V Českých Budějovicích se uskutečnilo už 33. finále celostátní vědomostní soutěže pro mládež „Co víš o energetice?“. Tentokrát si s testy fyzické kondice i psychické odolnosti a s...

Výškové budovy jsou v čr zabezpečeny proti požáru dobře

Protipožární předpisy v ČR jsou ve srovnání s většinou evropských zemí na velmi dobré úrovni. Typickým příkladem je norma upravující využití hořlavých materiálů na výškových...

Investice ČEZ do dlouhodobého majetku přesáhly 807 mld. Kč

Částku ve výši 807 549 000 000 Kč investoval ČEZ během své 25leté historie do výstavby a obnovy svých elektráren či distribučních sítí. Kumulovaná výše investic do majetku do...

UniControls: moderní elektroměry pro měření spotřeby elektřiny na železnici

Na sklonku května se v Paříži uskutečnila konference ERESS FORUM 2017. Setkali se na ní odborníci, manažeři a technici z oblasti železniční energetiky. Jedním z dominantních témat...

Chytrá města kolem nás

Podle prof. Miroslava Svítka, děkana Dopravní fakulty ČVUT, se koncept chytrých měst, Smart Cities, snaží využívat moderní technologie tak, aby docházelo k synergickým efektům...

Chytře na energie

Komplexní energetické služby od zajištění dodávek komodity, instalaci, provoz či správu energetických zdrojů se zaměřením na nové technologie a efektivní využívání energií nabízí...

Marie, už jste mi sehnala tu fotku?

Kdo tuto otázku někdy nepoložil nebo nedostal, ten už by snad ani nemusel číst dál. Většina z nás ale asi to štěstí neměla. Problém totiž není v tom, že bychom neměli data. Těch...

Plzeň jako první město v ČR s vlastní sítí internetu věcí

Jedním z nových trendů v oblasti informačních technologií je síť internetu věcí (IoT). Plzeň jako první město v České republice vybudovala vlastní senzorickou síť LoRa, která...

Jak chytré může být vaše město s integrační platformou Invipo?

S obecnými články na téma smart city se v poslední době můžete setkat skoro všude. Najdete je na internetu, v médiích, pořádají se odborné konference, diskuze. Avšak mnoho lidí...

Načíst další články