Aktuální číslo

D:PLOy slibuje náhradu chybějících inženýrů a integrátorů robotiky

Z obsahu

„Poté, co jsme v roce 2022 vyhlásili výzvy na podporu výzkumu, vývoje a inovací ve firmách, letos cílíme na podpory, které jsou zaměřené na intenzivnější rozvoj a posilování...

Základem úspěšného exportu jsou znalosti odlišností trhů

Téma čísla: Exportní příležitosti

I když je Česká republika ve světě známá především díky sportu, pivu a automobilům, nejsou to rozhodně jediné věci, se kterými dokáže naše země v zahraničí uspět. Zájem o české...

Tepelné čerpadlo © Nenad Stojkovic / CC BY 2.0

Energetika

EIA očekává, že přechod od plynových kotlů a jiných fosilních paliv k tepelným čerpadlům sníží do roku 2030 emise skleníkových plynů v rozsahu odpovídajícímu zhruba produkci...

© Takashi Shirai / NITech

Nanotechnologie

Uhlíkové nanomateriály mají celou řadu výtečných vlastností, díky nimž nacházejí nová uplatnění v elektronice, energetických technologiích, katalýze nebo třeba v biomedicíně....

V mnohém stejný, ale přece o dost jiný elektromobil

Autosalon TT

Jak by vám jistě potvrdil i důmyslný rytíř don Quijote, není snadné bojovat s větrnými mlýny, ale pokud je boj morálně opodstatnitelný, je třeba vést jej až do konce. To platí i...