Blog

Voda — základ průmyslu

Voda — základ průmyslu

Ustálené slovní spojení sice praví, že voda je základem všeho života, ale bez velké nadsázky lze zároveň konstatovat, že je i základem průmyslu. Bez sloučeniny H2O...

Školství je jedním z nejdůležitějších pilířů rozvoje společnosti a ekonomiky

Důležitá role kantora

Školství je jedním z nejdůležitějších pilířů rozvoje společnosti a ekonomiky. Školy mají za úkol poskytovat kvalitní a relevantní...

Energetické proč a protože © ITER Organisation

Energetické proč a protože

Energetika dlouhodobě patří mezi oblasti, ve kterých se investice plánují dlouho dopředu, proto je Státní energetická koncepce jedním z klíčových dokumentů, které by měly...

Umělá inteligence, nebo jen marketing?

Umělá inteligence, nebo jen marketing?

V listopadu 2022 spustila firma OpenAI svůj chatbot ChatGPT (Generative Pre-trained Transformer) a následně už počátkem roku letošního upoutala světovou pozornost...

Oceněná a dále inovovaná zakružovačka plechu Maqfort Evo

Ne tak veliký, ale přínosný

Od 90. let minulého století každoročně slýchávám, že veletrhy jsou přežitkem, že trhy jsou už rozdělené a firmy tyto akce využívají jen pro zdvořilostní setkávání...

70 let tuzemského průmyslu v souvislostech pohledem Technického týdeníku

70 let tuzemského průmyslu v souvislostech pohledem Technického týdeníku

Věděli jste, že ačkoliv jsou počátky 3D tisku celosvětově datovány do 80. let minulého století a připisovány Chucku Hullovi, který si v roce 1986 nechal patentovat technologii...

169 48747

Štěstí přeje připraveným

Správně investované peníze do vědy, výzkumu ani vývoje se sice zpravidla nevracejí rychle, zato však pomáhají dlouhodobě a jejich přínos je často...

Nepovrchní povrchy

Nepovrchní povrchy

Z pohledu běžného uživatele jsou povrchy především estetickou záležitostí, která však mnohdy rozhoduje o pořízení nebo nepořízení výrobků, jichž jsou nedílnou...

Slunce budiž pochváleno

Slunce budiž pochváleno

Zima byla oproti mnoha jiným faktorům a okolnostem vůči evropské energetice milostivá. Černé scénáře o nedostatku...

169 47771

Aditivní technologie jsou velkou příležitostí

Podle zatím posledního průzkumu společnosti Admasys International z roku 2021 se Česká republika v rámci Evropské unie řadí na 6. příčku žebříčku zemí...

Načíst další články