Číslo časopisu 14/2020

Business intelligence, data mining, big data…

Ačkoliv jde na první pohled o podstatně odlišné termíny a ve světě IT i mimo něj najdete bezpočet specialistů, kteří jsou schopni dalekosáhle rozebírat až propastné rozdíly mezi...

Umělá inteligence pomáhá v boji proti nemoci covid-19

Software CaverDock vyvinutý v Brně umí hledat účinné preparáty vycházející z již schválených léků. Pomáhá tak urychlit hledání vhodných prostředků pro boj s pandemií. Celosvětová...

Vodík se prosazuje i na železnici

Vodík a potažmo palivové články, současný hit pohonu při vývoji osobních automobilů, se pro pohon testoval už i u regionální železnice. Po několika méně úspěšných pokusech v...

Big data v České republice jsou stále nevybroušeným diamantem

Senzory na moderních výrobních linkách i strojích chrlí každý den nemalé množství různých dat. A pokud firmy dokážou s takto jednoduše získanými informacemi správně pracovat,...

Robotický namísto manuálního: automatické odjehlování pomocí osvědčených nožů

Ve srovnání s manuálním odjehlováním nabízí robotické odstraňování otřepů celou řadu výhod. S nástrojem pro robotické odjehlování CDB firmy Schunk lze poprvé automatizovat...

Výzkum a inovace v EU

Výzva k přihlašování na EIC hodnotitele Evropská komise hledá experty v oblasti inovací, financí a podnikání, kteří pomohou identifikovat nejslibnější inovátory v rámci programu...

Mazak uvádí na trh nové 3D laserové obráběcí centrum

Společnost Yamazaki Mazak představuje nové 3D laserové obráběcí centrum navržené speciálně pro vysokorychlostní řezání trubek a profilů malých průměrů ve velkých sériích. Nové...

Pro rozvoj elektromobility je nezbytná infrastruktura, Fido by se však bez ní mohl obejít

Pražská firma Combatra a Technická univerzita v Liberci (TUL) vyvíjejí v rámci společného projektu malý městský elektromobil s pracovním názvem Fido. Na tříletý projekt poskytla...

Pozitiva převažují nad náklady, analýzy dat mají pro firmy smysl

Data z výrobních linek a strojů sbírá poměrně velképro centofirem, většina z nich ale získané informace dále nijak nezpracovává a nechává je ladem. Připravují se tak o kon...

Laser hledá suroviny na dně moře

Lokalizovat nerostné zdroje na dně moře je drahá záležitost. O snížení nákladů se pokouší EU v projektu Robust, který má za cíl analyzovat vzorky z mořského dna pomocí podmořského...

Rychlá dezinfekce smartphonů světlem

Chytré telefony, tablety a podobné mobilní prostředky často putují z ruky do ruky, a proto je i tady třeba pamatovat na nezbytnou dezinfekci. S ohledem na ochranu povrchových...

TOP 5 start-upů zaměřených na big data vztažená k Průmyslu 4.0 vyzývá k inspiraci

Analytici StartU s Insights podrobili svému průzkumu na 910 startupů po skytujících nástroje na shromažďování a analýzu velkých dat a vytipovali pět řešení s největším pot...

Začínají „pršet“ vakcíny, která však bude fungovat?

Hned čtyři vakcíny určené na boj s covidem-19 už splnily předpoklady bezpečného využití. Dosavadní testy však zatím příliš nevypovídají o jejich účinnosti. Během první poloviny...

Diabetiků přibývá, jejich výhledy se však zlepšují

Tempo nárůstu výdajů na léčbu diabetiků klesá, jejich počet v ČR roste. Do 10 let jich bude 1,3 milionu. Účinnost léčby a kvalita života pacientů však roste. Cukrovka je ve světě...

SST informuje

Obor výrobních strojů včera, dnes a zítra Obor obráběcích a tvářecích strojů je základním kamenem celého strojírenství. V roce 2019 jsme zaznamenali výrazné zhoršení oproti roku...

Big data v automobilovém průmyslu aneb data všude, kam se podíváš

Přínosy SKF diagnostiky v SKF Lubrication systems v Chodově

V roce 2018 začal výrobní závod SKF na mazací systémy v Chodově používat dva nástroje pro monitoring a diagnostiku strojů – QuickCollect pro pochůzkovou kontrolu a on-line...

Datová analytika v průmyslu

Data jako klíčová součást inteligentního průmyslu a logistiky se musejí adekvátně použít, aby podnikům přinášela přidanou hodnotu. Proto se stala datová analytika nevyhnutelným...

Koronavirus vytváří větší prostor pro digitalizaci

Digitální transformace a využívání velkých dat se vlivem korovaviru dostávají do popředí zájmu. Strojírenské a automatizační společnosti zde vidí příležitost a identifikují...

Aby se vodík stal ropou budoucnosti

Pilotní závod UHG v Charlestonu (USA, Tennessee) ještě s tankery kapalného vodíku odkoupenými od NASAOtevření plnicí stanice UHG v Charlestonu s kapacitou 10 t LH2 denně. Vpravo...

Jak stát pomůže zaplatit za Dukovany

Ve stínu koronavirové krize a nepříliš příznivého vývoje situace kolem nákazy v České republice během léta se rozhoduje o podobě největší energetické zakázky v České republice...

OKD ukončí těžbu do roku 2022

Těžba na všech dolech černouhelné OKD by měla být ukončena na závěr roku 2021 nebo 2022. O případném ukončení v příštím roce se rozhodne letos v říjnu podle vývoje cen uhlí....

Postup větru v Německu vázne

Větrné elektrárny jsou jedním z pilířů Energiewende, německé proměny elektroenergetického sektoru. Díky stabilně silnému růstu se Německu během posledních dvou desetiletí podařilo...

Čína dál chrlí solární panely

Ve výrobě fotovoltaických panelů má dnes Čína de facto světový monopol. V posledních letech se postupně výrobní kapacita dostala na více než 100 GW za rok (tj. za rok vyrobí...

Na vodík nejsou evropské plynovody připraveny

Vodík by se podle evropské energetické strategie a strategie řady evropských států mohl stát důležitým doplňkem čistého energetického mixu. Budování s tím spojené infrastruktury...

iQ weight control snižuje zmetkovitost při výrobě

Inteligentní asistenční systémy usnadňují automaticky optimalizovanou výrobu v oblasti vstřikování. Pro jednotlivé fáze vstřikovacího procesu je dnes již běžné automatické...

Bilance oxidu uhličitého u plastových odpadů

Při sledování a vyhodnocování uhlíkové stopy musejí být brány v úvahu veškeré emise skleníkových plynů z výroby, včetně předcházejících i navazujících procesů. Výzkumný projekt...

Trans-o-flex nakoupila 30 000 plastových palet

Expresní služba Trans-o-flex Express z Weinheimu po téměř dvouletém testování přestává používat v národní dálkové přepravě dřevěné palety a nahrazuje je plastovými. Za tím účelem...

Vitaminové tuby z bioplastu

Německá firma Sanner z Bensheimu začala vyrábět z bioplastu nové tuby na balení vitaminových šumivých tablet. Tuby jsou moderní, jištěné proti otevření malými dětmi, vyrobené z 90...

PESU — plast pro kontakt s horkým olejem

Společnost BASF SE z Ludwigshafenu začala dodávat na trh nový polyétersulfon (PESU), který je zvláště vhodný pro výrobu automobilových dílů a součástí, které jsou navíc v kontaktu...