Koronavirus vytváří větší prostor pro digitalizaci