Číslo časopisu 14/2009

POWER GEN EUROPE 2009

Třebaže ČR ve své době patřila mezi technicky vyspělé země a její teplárenství náleželo mezi nejvýznamnější v Evropě, současný stav je výrazně jiný. Technicky nemáme světu co...

Technický a technologický předstupeň k „inteligentním budovám“

Soudobé automatizované systémy řízení budov, resp. jejich výrobních, obytných, logisticko-skladovacích, kulturních, výukových, nemocničních, sociálně-pečovatelských a jiných...

LOGO! 0BA6 společnosti Siemens – více funkcí, více možností

V minulém roce společnost Siemens představila novou generaci úspěšného logického modulu LOGO!. Jde již o sedmou řadu od roku 1996, kdy byla uvedena na trh generace 0BA0. Nová...

V nejvyšší železniční stanici Evropy, která se nebes dotýká Harmonie přírody a techniky

Čtenář Technického týdeníku se i o dovolené v Alpách nezajímá jen o krásná panoramata, ale také o technicky zajímavé projekty. Mezi ty nejpřitažlivější patří výlet z Interlakenu,...

TOS Kuřim – historie a současnost (III) Jednoúčelové stroje, automatické linky a obráběcí centra

Další vývoj v TOS Kuřim přinesl také založení dvou společných podniků se zahraničními partnery. V roce 1990 byla podepsána smlouva o založení společného podniku s německou firmou...

Hmota na opravu betonu: Loctite® MagnaCrete

Společnost Henkel uvedla na český trh novou unikátní hmotu na opravu betonu Loctite® 7257 Magna-Crete. Tento materiál slouží zejména pro rychlé opravy povrchu betonu a zalévání...

Studentka TUL navrhuje ekologické využití PET lahví

Všude přítomné a obtěžující PET lahve lze přeměnit na užitečný a přírodu nezatěžující materiál. Tvrdí to studentka Fakulty textilní Technické univerzity v Liberci Daniela...

Vodohospodářský a ekologický veletrh v Brně ukázal jak šetřit vodou, jak využít odpady a mnoho dalšího WATENVI

Letos poprvé se představil mezinárodní vodohospodářský a ekologický veletrh pod společným názvem WATENVI. Jeho zvýrazněnými tématy byly vodohospodářství, zpracování a vyšší...

Energetické strojírenství odolává krizi

Výrobci elektrárenských zařízení sázejí na to, že spotřeba energie bude dlouhodobě růst. Do budoucna proto hledí s optimismem. Zatímco se strojírenství potýká se značným propadem...

Energie & Teplo

Úvodní projevy na výstavách Power Gen bývají nabité fakty. I když např. dr. Ing. Johannes F. Lambertz, výkonný ředitel RWE jistě neprozradil své strategické plány, jeho...

První transformátor pro 800 kV

Elektrickou energii svět potřebuje. A jedna z těžkostí, s níž se musejí energetické firmy vyrovnat, je fakt, že ji nelze skladovat. Proto se složitě přenáší, často i na...

Systém IGLÚ řeší problémy s vlhkostí a radonem

Zejména při rekonstruování vlhkých domů, ale i při výstavbě nových základových desek je velmi vhodný systém Iglú. Funkcí každé základové desky je dokonalé oddělení stavby od...

ČSÚ: kolik bylo patentů za období 1995–2008

Český statistický úřad (ČSÚ) ve spolupráci s Úřadem průmyslového vlastnictví České republiky zveřejnil na svých internetových stránkách podrobné údaje týkající se statistiky...

Akademie věd ČR připravuje projekt DEVISER: výzkumné centrum pro podporu aplikovaného výzkumu

Ústav jaderné fyziky a Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., společně podaly projektovou žádost v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI). Cílem projektu...

Edouard Michelin: 150 let od narození zakladatele světoznámého koncernu

Dne 23. června 2009 uplynulo přesně 150 let od narození jedné z nejvýznamnějších osobností pneumatikářského průmyslu a zakladatele francouzského koncernu Michelin –...

Hovoří se o plánovaném značení pneumatik v EU

Diskuse v E vropské komisi o zavedení jednotného značení pneumatik pokračují, přičemž odborníci poukazují na řadu problémů s tím spojených. V této souvislosti upozornil přední...

Obří pneumatiky z Japonska

Velké a extrémně velké terénní radiální pneumatiky pro stavební a těžební vozidla začal vyrábět Bridgestone Corporation ve svém novém japonském závodě Kitakyushu. Tyto obří...

Efektivní a ekonomické obrábění na číslicově řízených strojích

Minimalizace nákladů spojených s obráběním na číslicově řízených strojích se dotýká celého souboru činností výrobních společností počínaje od plánování výroby, nákupu, logistiky...

Aero Vodochody: vynikající výsledky i v časech pro letectví velmi nelehkých

V roce 2007 se majitelem velmi ztrátového Aera stává společnost Oakfield z investičního uskupení Penta. Vedení Penty začíná realizovat ohlášený záměr rozvíjet v Aeru vývoj a...

Vývoj laserů odpovídá potřebám nových technologií

Fotonika jako vědní disciplína, je označována za klíčovou oblast pro rozvoj nových nekonvenčních technologií tohoto století. Odpovídají tomu i události kolem letošních pozdních...

Unikátní projekt EU Care

Lidé přijeli nedávno do Prahy na konferenci Systemizovaná diagnostika v komplexu e-health, na které se pod patronací nadace Mariastar Humanity představil projekt EU Care, zblízka...

Termovizní systémy se prosazují stále více

Vizualizace teplotních polí a zjišťování povrchových teplot těles je problematika obsáhlá a v dnešní době již poměrně dobře zvládnutá. Pro jejich měření existuje velké...

Nově vybavené posluchárny ČVUT, na Fakultě strojní: přilákají nové posluchače?

Dne 24. června 2009 byly slavnostně uvedeny do provozu (za účasti rektora ČVUT v Praze prof. Ing. Václava Havlíčka, CSc., a děkana Fakulty strojní ČVUT prof. Ing....

CERAMITEC 2009

Na novém výstavišti v Mnichově se 20.–23. října uskuteční mezinárodní odborný veletrh strojů, zařízení a zpracování surovin pro obor keramiky a práškové metalurgie. Několik otázek...

Megawattový poker na třech stolech

České listy Hospodářské noviny a Respekt otiskly kombinace hry o energetiku, jíž jsme svědky. O prolomení limitů těžby hnědého uhlí, o Mosteckou uhelnou, o elektrárny Počerady a...

Technické vzdělávání jako služba společnosti

Současný systém technického vzdělávání v České republice je poměrně široký a nefunkční. Nefunkčnost systému vychází z toho, že není vytvořena žádná koncepce ani strategie...

Jednatel společnosti AE&E CZ dipl. Ing. Helmut Katzenberger: „Vidíme zde velké možnosti využití biomasy“

? Společnost AE&E pronikla na trh energetických inženýrských organizací především s nabídkou technologií ke spalování konvenčních paliv, ale i biopaliv. Její pobočky jsou dnes...

CIRED 2009: akcent na inteligentní rozvodné sítě

V pražském Kongresovém centru se na počátku června uskutečnila 20. mezinárodní elektrotechnická konference a výstavy CIRED. Naše metropole hostila nejvýznamnější světové subjekty...

SIEMENS: dodá skvělou technologii HVDC pro San Francisco

Power Gen 2009 opětovně ukázal, že nehledě na probíhající ekonomickou krizi, průmyslově rozvinuté země již nyní analyzují další možnosti rozvoje svých energetických soustav a...

Power Gen 2009 a jeho impulzy: očima českých energetických manažerů

Za právě skončeným Power Genem 2009 jsme se v redakci TT neohlédli sami. O řadu zajímavých postřehů se s námi podělili i někteří představitelé domácích oborových firem. Všem jsme...