Jednotná evropská elektrizační přenosová soustava: skutečnost nebo fikce?