Akademie věd ČR připravuje projekt DEVISER: výzkumné centrum pro podporu aplikovaného výzkumu