Číslo časopisu 25/2008

Spolehlivé zabezpečení nepřetržité dodávky elektrické energie

Technologické vybavení moderních budov a objektů zaznamenalo v souvislosti s uplatněním výpočetní techniky, systémů automatického řízení a systémů pro zajištění bezpečnosti a...

Parní turbíny pro městské teplárny

Pro život měst mírného pásma jsou teplárny zcela nepostradatelné. Jejich důležitost si většina obyvatel uvědomí až ve chvíli, kdy dojde k výpadku a obydlí vychladnou. Žádný...

Ceny tepla dnes a zítra

Teplárenství na křižovatce? Za 7 let nebude pro naše teplárny uhlí! Nejistota dodávek zemního plynu! Cena paliv poroste i nadále! Obnovitelné zdroje nás nespasí… Takové a další...

Teplárenské sdružení ČR: úloha obnovitelných zdrojů byla přeceněna

Bilancemi těžby a využití hnědého uhlí a zajištěním paliv pro zabezpečení výroby a dodávek tepla se intenzivně zabývá rovněž Teplárenské sdružení ČR. Z jeho nedávného stanoviska...

Astronomové zaostřili teleskopy na stejný objekt

Spojením mezi teleskopy z několika míst planety byl v rámci projektu EXPReS (Expres Production Real-time e-VLBI Service) vytvořen virtuální teleskop, jenž astronomům umožňuje...

Nové zásobování stlačeným vzduchem pro tradiční pivovar

Z jednoho malého venkovského pivovaru k modernímu – kronika ustersbašského pivovaru je příběhem o úspěchu. V Ustersbachu, který leží na silnici B 300 asi uprostřed mezi...

Šance pro úsporné projekty

Letos poprvé se uskutečnilo celosvětové ocenění v oblasti energeticky úsporných projektů ENERGY GLOBE AWARD také v České republice. Tato prestižní cena má ve světě již osmiletou...

Bez jiskry není myšlenky

Byl říjen roku 2006, několik dnů před brněnským MSV. Schází se manažeři energetiky na akci pořádané každoročně EGÚ Brno. Již po několik let odesílají po svém sezení na vládu...

Čeká nás rozmach nových energetických zdrojů?

Morální i provozní věk většiny českých teplárenských zdrojů vrcholí, příp. se ke svým technologickým limitům postupně blíží. Postavit u nás novou elektrárnu nebo teplárnu se řadě...

Chlazení z tepla kogeneračních zařízení

Při řešení otázky, jak nejúčinněji aplikovat kogenerační jednotky, se objevuje mnoho otázek pro celoroční 100% účinné využití. Naše společnost SOKRA již od roku 2002 nabízí na...

Nová generace úprav netkaných textilií

Příkladem využití vědeckých řešení pro průmyslovou praxi je spolupráce společnosti PEGAS a INOTEX s Masarykovou univerzitou. PEGAS NONWOVENS je dceřinou společností...

Veletržní plastikářské kvarteto 2009

Ty společnosti, které se zabývají exportem strojů a zařízení pro gumárenský a plastikářský průmysl, budou mít v prvním pololetí roku 2009 opravdu napilno. V tomto období se budou...

Vítr přichází z Německa

Celkem tři základní cíle má Evropská unie, které si stanovila v energetice. Prostřednictvím jejich naplňování chce zajistit zásadní priority týkající se ekologie, bezpečnosti a...

Ohroženo je teplo pro milion domácností a třetina výroby elektřiny

K vytěžení našich zásob uhlí před limity dojde dříve, než se předpokládalo. Zároveň se ukazuje, že plošná náhrada hnědého uhlí biomasou ani zemním plynem v nejbližších letech...

Tepelné čerpadlo již není zařízení budoucnosti

Tepelná čerpadla jsou v Čechách jedním z nejvyužívanějších obnovitelných zdrojů energie. Lidé myslí více na budoucnost, provozní náklady svých domů a mají zájem také...

Spotřebu plynu zvednou v Česku elektrárny

Spotřeba dosti drahého zemního plynu patrně mírně stoupne, nejvíce se o to mají zasloužit plynové elektrárny. Na otazníky kolem plynu se snažila najít odpovědi konference Gas...

Jezero Most se už zaplňuje vodou

Konec října letošního roku se zapsal do historie Mostecka jako další z mezníků historie regionu. Právě v tuto dobu se totiž začalo napouštět jezero Most, které se nejen svou...

Vítkovice otevřely unikátní linku pro plynové nádrže

Používání alternativních paliv v České republice dostalo další výrazný impulz. V ostravské firmě Vítkovice Cylinders byla 2. prosince slavnostně otevřena unikátní výrobní linka...

Česká kvalita a tradice z DUKLY Trutnov

Společnost DUKLA Trutnov, s.r.o. patří mezi přední české výrobce v oblasti zařízení pro úpravu průmyslové vody, tlakových a netlakových nádob, zásobníků, nádrží a...

Royal Pellets „královské“ pelety z Paskova

Největší a nejmodernější peletárna v České republice působí již téměř dva roky na Frýdecko- Místecku v Moravskoslezském kraji. Peletárna se nachází v těsné blízkosti...

První etapa komplexní obnovy elektrárny Tušimice II finišuje

Většina současných uhelných elektráren Skupiny ČEZ pochází z konce 60. a z počátku 70. let minulého století. Postupně dožívají a rok 2010 bude pro ně zlomovým, zejména co se...

Elektřina a teplo z důlního plynu

Uhelné sloje obsahují velké množství plynu, který zůstává vázán uvnitř, dokud není uvolněn při těžbě uhlí nebo odveden na povrch pomocí vrtů. Metan, který je hlavní složkou...

Základní principy dluhového financování projektů výroby energie z obnovitelných zdrojů

V poslední době se objevuje rostoucí množství požadavků na financování menších výroben elektrické a tepelné energie z alternativních zdrojů, jejichž smyslem je především využití...

ČEZ Teplárenská se představuje

Trocha historie: Teplárenství v ČEZ… Společnost ČEZ tradičně zásobovala teplem města, obce a průmysl v blízkosti svých elektráren. Výroba a dodávka tepla byla už ze své fyzikální...

Alexej Nováček: „Zůstávám optimistou“

K aktuálním problémům rozvoje teplárenství v ČR zaujímá řadu vyhraněných stanovisek rovněž Teplárenské sdružení České republiky. Technický týdeník besedoval s předsedou Výkonné...

OKD: ve všech dolech se počítá s těžbou nejméně příštích 20 let

Jediným producentem černého uhlí v České republice je a.s. OKD. Provozuje 5 hlubinných dolů v jižní části Hornoslezské uhelné pánve – v Ostravsko- karvinském revíru....

ČKD GROUP: „Chceme mít ve světě stejné příležitosti jako naši konkurenti“

Jedním ze silných hráčů (a to nejenom na českém trhu s energetickými a teplárenskými technologiemi se stává ČKD Group. Na otázky TT odpovídá technický ředitel ČKD EXPORT Ing....

Nejmodernější ložiska s vysokou únosností pro vyšší spolehlivost a delší životnost čínských převodovek pro větrné turbíny

Uzavření kontraktu na dodávku více než 5000 sad nejmodernějších válečkových ložisek s vysokou únosností SKF (HCCRB) pro větrné turbíny umožní zvýšit zatížitelnost, spolehlivost a...

Společně na antimikrobiální plasty

V průběhu konání mezinárodního veletrhu FAKUMA 2008 došlo k uzavření exkluzivní kooperační smlouvy mezi třemi výrobci antimikrobiálních přísad. Šlo o firmy SteriOne, Müller...

Teplárny: obejdou se bez hnědého uhlí?

Experti Teplárenského sdružení ČR analyzovali rizika, hrozby a problematická místa úvah vynucené přestavby tepláren z hnědého uhlí na zemní plyn a biomasu v příštích letech....

Načíst další články