Základní principy dluhového financování projektů výroby energie z obnovitelných zdrojů