Číslo časopisu 10/2015

Meziroční nárůst ve výrobě dřevních pelet přesáhl 30 000 t

Českým peletárnám se daří, zvláště certifikovaným. Výroba dřevních pelet vzrostla vloni o 23 %. Letos se očekává další nárůst: dvě nové peletárny a rozšíření stávajících kapacit...

Polovina elektrárny Orlík dočasně na suchu

Na I. a II. soustrojí vodní elektrárny Orlík proběhly pravidelné roční opravy. Místa, kudy při běžném provozu proudí 150 m3 vody za 1 s, prošli specialisté zabezpečující údržbu....

Slovenské zkušenosti: oproti fotovoltaice neexistuje lepší alternativa

Radikální pád cen ropy na světových trzích za poslední rok, provázený poklesem cen energetických zdrojů na bázi uhlíku, vyvolal falešné iluze, že těchto komodit je dostatek, a...

Hannover Messe 2015: decentralizovaná energetika alternativou pro průmysl i města a obce

V nedávno uveřejněné tzv. zelené knize „Trh s elektřinou pro německý energetický přechod“ nastínila německá vláda řadu možných opatření, která by měla vést ke zlepšení...

Malá vodní elektrárna Štětí: nejnovější přírůstek rodiny české hydroenergetiky

Energeticky využitelný potenciál českých toků je limitovaný. Přesto není vyčerpán. Nejnověji to potvrzuje výstavba a zprovoznění malé vodní elektrárny Štětí v profilu stávajícího...

Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně na prahu rekordu

Největší hydroenergetický zdroj v ČR – přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně – vyrobila v období od ledna do března 2015 rekordních 222 mil. kWh, a má tak letos zaděláno na...

O jádru stále nerozhodnuto, na co kabinet ještě čeká?

I poslední optimisté, kteří čekali na sklonku dubna na eventuální projednání Národního akčního plánu rozvoje jaderné energetiky ČR, už teď mají jasno. Příslušné rozhodnutí...

Čerenkovovo záření v Temelíně

Pouze několik dní v roce mohou pracovníci JE Temelín vidět unikátní fyzikální jev, který jinak studuje úzká skupina vědců za pomoci speciálních detektorů: tzv. Čerenkovovo záření....

AREVA: nové kontrakty v Číně a ve Španělsku

Společnost AREVA získala v rámci svého programu Bezpečnostní aliance sérii nových kontraktů v Číně a Španělsku. Bezpečnostní aliance má za cíl nabízet provozovatelům jaderných...

XXI. dny teplárenství a energetiky: teplárenské desatero požadavků

Na sklonku dubna se v kongresovém výstavním a společenském centru ALDIS v Hradci Králové uskutečnil již XXI. ročník Dnů teplárenství a energetiky. Tato nejvýznamnější oborová akce...

Sluneční simulace firmy Q-LAB Corporation pomohou předejít obrovským škodám na materiálu

Sluneční svit, teplo a vlhkost způsobují každoročně těžko vyčíslitelné škody na výrobcích, stavbách, nátěrových systémech a většině materiálů, které nás obklopují. Dochází ke...

Akreditované zkušebnictví ve VZLÚ pro dopravní strojírenství

Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s. (VZLÚ) za poslední dvě desetiletí značně diverzifikoval své aktivity. Akreditované zkušebny VZLÚ dnes navštěvuje víc než stovka zákazníků z...

Vývoj a testování výztužných rámů ze složených materiálů v Liberci

Vývojové a výrobní trendy v současném inovativním průmyslu se významným způsobem promítají i do vyztužovaných konstrukcí sestav výplní otvorů, např. okenních a dveřních modulů....

O novém vydání normy ISO 9001, změny lze integrovat průběžně

V poslední době se množí dotazy, jak to bude s novým vydáním normy ISO 9001. Firmy mají mnohdy, pod vlivem neúplných až zkreslených informací, pocit, že na tuto situaci musí v...

SST informuje

Jedna z nejvýznamnějších strojírenských veletržních akcí na asijském kontinentě – výstava CIMT Peking 2015 Čtrnáctý ročník výstavy CIMT 2015 (The 14th China International Machine...

Lehkost s herkulovskou silou

Válec DSBG od společnosti Festo je ekonomický, odolný a dobře zkonstruovaný. Přesto, že váží o pětinu méně než jeho předchůdce, je dokonce silnější. Konstrukce s pístnicí a nově...

Nová měřítka pro standardní ventily

Robustní ventily VUVS, součást řady VS, jsou samostatné pro téměř všechny aplikace v průmyslu. S těmito výrobky splňuje Festo všechny požadavky kladené na moderní ventily pro...

Malý, ale výkonný

Kyvný pohon se dvěma písty DRRD firmy Festo nabízí výjimečnou přesnost koncových poloh, a to i se zátěží na dlouhém ramenu. K dalším podstatným funkcím patří jeho schopnost...

Na cestě za digitální budoucností aneb Průmysl 4.0 v Amberku

Jak se během příštích pár let změní způsob výroby? Do budoucnosti výroby je možné nahlédnout již dnes v německém závodu Siemens na výrobu elektroniky v Amberku (Siemens EWA)....

Ze života Výzkumného centra pro strojírenskou výrobní techniku a technologii

Již v minulém díle seriálu, věnovaného aktivitám RCMT, jsme uvedli, že teplotní deformace se podílejí více než 50 procenty na chybách přesnosti stroje, resp. obrobku. Pro...

O pád méně

Pokračujeme v seriálu o zajímavostech různých jazyků světových i menších. Po němčině, angličtině a francouzštině se dnes podíváme na ruštinu. Články připravujeme ve spolupráci s...

Abraham Lincoln by dnes atentát zřejmě přežil

Šestnáctého prezidenta USA, Abrahama Lincolna, 14. dubna 1865 ve washingtonském Fordově divadle zastřelil během představení jeden z herců. Abraham Lincoln druhý den zemřel. Mohl...

Roboty Fanuc zvyšují automatizaci plzeňského Panasoniku

Japonská společnost Panasonic, od jejíhož založení v Ósace v roce 1918 pomalu uplyne už jedno století, se po celou tuto dobu pohybuje na špici mezi výrobci průmyslové i spotřební...

WOOD-TEC 2015: efektivní místo pro vaši prezentaci

Přípravy na 14. ročník dřevařského veletrhu WOOD-TEC jsou již v plném proudu. Od úterý 20. října do pátku 23. října bude brněnské výstaviště patřit opět všem milovníkům dřeva....

Čeští výrobci… sledují trendy z Milána

Ačkoli je jasně dáno, že za novinkami a trendy nejen v interiérovém designu se jezdí na největší italské výstavy a veletrhy, čeští výrobci za nimi nijak nezaostávají. Když se na...

Na mořském dně mezi Grónskem a Norskem

Lokiho hrad je místo k lidem velmi nepřívětivé. Více jak 2 km pod mořskou hladinou leží podivuhodný systém černých kuřáků, tedy vulkanických hydrotermálních průduchů v oblasti...

Na diamanty s herbářem

I když diamanty nejsou v přírodě zdaleka tak vzácné, jak se nám obchodníci snaží namluvit, vydělávat se na nich dá pořád velmi dobře. Jedním z těch, kdo se živí hledáním těchto...

O ochraně duševního vlastnictví v duchu otázky přímo hamletovské

Není divu, že v dnešní době získává oblast výzkumu a vývoje na stále větší důležitosti. Vynalézavost, inovace a zavádění nové techniky sice byly člověku vlastní již od pradávna,...

Tajemný svět vltavínů

„V kameni jsou zaznamenány geologické a historické vzpomínky.“ John Goldsworthy Během více než čtyř miliard let vývoje vzniklo na Zemi přibližně 3000 druhů chemicky a fyzikálně...

Samočisticí kovové plochy

Vědcům na univerzitě v Rochesteru (USA) se podařilo ultrakrátkými optickými pulsy femtosekundového laseru změnit strukturu kovového povrchu natolik, že získal samočisticí...

Načíst další články