O ochraně duševního vlastnictví v duchu otázky přímo hamletovské