Odborné přílohy

3 18295

EMO HANNOVER

Po čtyřech letech se v Hannoveru opět koná veletrh EMO jako inovační fórum a přehlídka trendů nastupujících...

1 18277

LIDSKÉ ZDROJE

Otázka, jak získávat, motivovat, rozvíjet a udržet si kvalitní zaměstnance, je pro technologické firmy, jako je český Siemens, zvláště v dnešní době naprosto zásadní. Neboť právě...

1 18278

PRŮMYSLOVÝ MANAGEMENT

Vrcholový manažer musí zvládat mnoho složitých úkolů a je vystaven velkému tlaku. Musí denně plnit čísla výroby či tržeb, a zároveň myslet na rozvoj lidí a podniku. Musí...

1 18279

CHYTRÁ MĚSTA

Podle prof. Miroslava Svítka, děkana Dopravní fakulty ČVUT, se koncept chytrých měst, Smart Cities, snaží využívat moderní technologie tak, aby docházelo k synergickým efektům...

1 18280

BEZPEČNOST PRÁCE

Nové materiály a technologie se zasloužily o to, že bezpečnostní helmy se dnes mohou chlubit přívlastkem hightech. Prim mají v tomto ohledu helmy pro hokejisty, hráče amerického...

Načíst další články