Nové obnovitelné zdroje v Evropě dohnaly zemní plyn a uhlí