ŠKODA JS vyrobí a dodá kontejnery na vyhořelé palivo