Siemens a Microsoft nabízejí možnosti vyšší průmyslové produktivity pomocí generativní umělé inteligence