Nový projekt podpoří rozvoj výzkumu, vývoje a inovací na národní i regionální úrovni