Konference PROJEKTOVÁNÍ A PROVOZ POVRCHOVÝCH ÚPRAV