Konference o nové právní úpravě bezpečnosti VTZ na konci srpna