Hasicí vozy v koksovně huti ArcelorMittal Ostrava jezdí nově bez strojníků