Další krok k dekarbonizaci dodavatelského řetězce: Scania zadává první objednávku zelené oceli