ČEZ Distribuce přijala opatření pro zdárný průběh voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky