62 tun viselo ve vzduchu: Ve Spolaně instalovali výměník rekuperace odpadního tepla