Vyšší bezpečnost při výměně nádrží s chemickými látkami