V Liberci mají moderní laboratoře pro studium i vědu