Teze přednášky pro politiky, kterou nikdy nevyslechnou