Průzkum: malé a střední fi rmy hodnotí svou situaci stále příznivě, růst optimismu se však zastavil