Meracia a skúšobná technika na reálnych exponátoch