Komise patrně doporučí snížení emisí CO2 o 90 % do roku 2040