Kofein povzbuzuje myšlení a snižuje riziko demence