Fúzní reaktor poháněný laserem: nevyčerpatelný zdroj energie