Ekodesign obráběcích strojů? Virtuální elektrárna Cenelín? Bionický implantát ploutve delfína? Fakulta strojní ČVUT v Praze!