České firmy objevují možnosti úspory nákladů na překlad technické dokumentace