České firmy dodávají hightech zařízení: turbocirkulátory helia pro velkolepý ITER