Výzkumné centrum na Fakultě chemické VUT v Brně zahájilo plný provoz