Rusatom Overseas podepsal memorandum o porozumění s Centrem pro civilní jadernou spolupráci při ČVUT v Praze