Autorem nejlepšího inovačního nápadu v soutěži Česká inovace je tým Fakulty chemické VUT v Brně