V Dubé představili nový reaktor pro plazmové zplyňování