V Česku sílí snahy prosazující pokročilé technologie na využití či ukládání oxidu uhličitého