VĚDA / VÝZKUM / INOVACE

Plazmový reaktor od firmy Westinghouse Plasma Corporation

Tasíme proti odpadu plazmové zplyňování?