Tasíme proti odpadu plazmové zplyňování?

Plazmový reaktor od firmy Westinghouse Plasma Corporation