Špičkový aplikovaný výzkum ve firmách je alfou a omegou přeměny české ekonomiky