Použitý textil není jen odpadem, ale také materiálem pro recyklaci a zdrojem surovin