VĚDA / VÝZKUM / INOVACE

Nové nanoreaktory z oxidu titaničitého a grafenu jsou jako vajíčko