VĚDA / VÝZKUM / INOVACE

Nová supravodivá synapse pro umělé mozky