Nadějná česká vědkyně hledá cestu ke zdokonalení supravodiče UTe2