Laser může nahradit zemní plyn při tavení skla, nabízí se jako ekologická alternativa