Firma Aveton spolupracuje s libereckou univerzitou na vývoji akustického skla Glasio