Budiž voda neřekne bůh, ale člověk, vždyť jde o limitující faktor moderní společnosti