VĚDA / VÝZKUM / INOVACE

Archimédův šroub v roli vodní turbíny