Bezpečnost a ochrana zdraví

Osobní ochranné pracovní prostředky

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (24)

Dalšími činnostmi, které vyžadují použití OOPP, jsou práce a činnosti, které vyžadují...

Ilustrační obrázek

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (23)

Zaměstnavatel je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a...

Bezpečnost práce v kanceláři včetně home office

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (22)

Práce, při které se většina pracovních úkolů řeší ze židle umístěné v příjemném prostředí...

Bezpečnost práce při práci ve výškách

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (21)

Bezpečnému provádění prací ve výšce je třeba věnovat zvýšenou pozornost. Vedle znalosti...

Provoz vysokozdvižných vozíků

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (20)

Dopravní, resp. manipulační vozíky dokáží vyřešit nejeden pracovní problém spojený s...

Bezpečnost práce při skladování sypkých hmot v zásobnících

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (19)

Skladovací zařízení sypkých hmot jsou stabilní zařízení nebo prostorové...

Bezpečnost práce v železniční dopravě

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (18)

Doprava po železnici má v přepravě své nezastupitelné místo. Vedle osob jsou...

Bezpečnost práce při opravě a údržbě motorových vozidel

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (17)

Při opravě a údržbě motorových vozidel se používá ruční i elektrické nářadí, zvedáky,...

Nanočástice přijaté buňkami

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (16)

Nanomateriály jsou materiály obsahující částice s jedním nebo více vnějšími rozměry...

12 5941

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (15)

V mnoha odvětvích lidské činnosti je potřebná a dnes již zcela nepostradatelná elektrická...

Načíst další články