Bezpečnost a ochrana zdraví

Osobní ochranné pracovní prostředky

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (24)

Dalšími činnostmi, které vyžadují použití OOPP, jsou práce a činnosti, které vyžadují použití bezpečnostních pásů a postrojů, a práce a činnosti, které vyžadují použití...

Ilustrační obrázek

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (23)

Zaměstnavatel je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním...

Bezpečnost práce v kanceláři včetně home office

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (22)

Práce, při které se většina pracovních úkolů řeší ze židle umístěné v příjemném prostředí kancelářské budovy, se zdá být méně nebezpečná. K pracovním úrazům a dalším újmám na...

Bezpečnost práce při práci ve výškách

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (21)

Bezpečnému provádění prací ve výšce je třeba věnovat zvýšenou pozornost. Vedle znalosti předpisů, technologických postupů, návodů a znalostí, používání osobních ochranných...

Provoz vysokozdvižných vozíků

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (20)

Dopravní, resp. manipulační vozíky dokáží vyřešit nejeden pracovní problém spojený s přemísťováním nebo skladováním materiálu či zboží (břemen). Používají se přitom jak vozíky...

Bezpečnost práce při skladování sypkých hmot v zásobnících

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (19)

Skladovací zařízení sypkých hmot jsou stabilní zařízení nebo prostorové...

Bezpečnost práce v železniční dopravě

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (18)

Doprava po železnici má v přepravě své nezastupitelné místo. Vedle osob jsou...

Bezpečnost práce při opravě a údržbě motorových vozidel

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (17)

Při opravě a údržbě motorových vozidel se používá ruční i elektrické nářadí, zvedáky, kovoobráběcí stroje a probíhají klempířské práce, svařování, lakování, huštění pneumatik...

Nanočástice přijaté buňkami

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (16)

Nanomateriály jsou materiály obsahující částice s jedním nebo více vnějšími rozměry pohybujícími se mezi 1 a 100 nanometry (nm). Mnohdy se proto setkáváme též s výrazem...

12 5941

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (15)

V mnoha odvětvích lidské činnosti je potřebná a dnes již zcela nepostradatelná elektrická energie. Její výpadek může mít nedozírné následky. Proto se v řadě odvětví, pro kulturní...

Načíst další články